Jazykový wocabee šampionát

Od 20. 10. 2021 (streda) do 29. 10. 2021 (piatok) súťažia všetky triedy I. stupňa okrem I. ročníka v okresnom kole Jazykového WocaBee šampionátu. Úlohou žiakov je nahrať v aplikácii čo najviac bodov. Ak sa im ako triede podarí získať najvyšší počet bodov v priemere  na žiaka, žiaci získavajú predĺženie aplikácie o 2 mesiace zdarma, online kurz angličtiny alebo nemčiny LangBee v hodnote 5 eur, ocenenie WocaBee okresní šampióni a postup do krajského kola.

Súťaž je organizovaná pre základné a stredné školy. Minulý šk. rok naša škola získala I. miesto v okrese a III. miesto v krajskom kole. Krajské a celoslovenské kolo súťaže sa uskutoční v novembri a šampionát vyvrcholí česko-slovenským finále!

Dňa 1. 11. 2021 sa uskutoční žrebovanie o ceny pre žiakov:

1. cena: 1x Elektrokolobežka

2. cena: 3x Mobilný telefón

3. cena: 10x Smart hodinky

Podmienkou je splniť všetky balíčky slovíčok.

Držíme všetkým triedam palce.

Mgr. R. Harmadyová