Home » Vyjadrenie sústrasti

Vyjadrenie sústrasti

Vážená p. riaditeľka,  vážené kolegyne, kolegovia, žiaci, rodičia 

Spojenej školy Vrútky. 

S hlbokým pohnutím sme dnes zaregistrovali tragickú udalosť, ktorá sa odohrala vo Vašej škole. Sme otrasení a zronení útokom, pri ktorom vyhasol život nášho kolegu a ďalšie životy boli ohrozené. Vieme si predstaviť tú nesmiernu bolesť, ktorú prežívate. V miestach, kde najradšej počujeme radostné hlasy našich detí, žiakov, ste zažívali tie najťažšie chvíle pri výkone nášho učiteľského povolania. Chrániť životy nám zverených detí i životy svojich spolupracovníkov pred šialencom je neočakávaná, najťažšia povinnosť učiteľa. 

Vyjadrujeme Vám našu spoluúčasť v tejto tragickej situácii, myslíme na Vás i na rodinu pozostalých p. zástupcu s hlbokým zármutkom a so znepokojením a obavami, ktoré sa dotýkajú každej jednej školy. 

My, riaditelia i zástupcovia škôl, manažment základných, stredných škôl,  i učitelia a zamestnanci škôl po celom Slovensku dnes v mysli stojíme pri Vás a veríme, že nájdete dosť síl na prekonanie týchto tragických udalostí. 

Na vyjadrenie sústrasti a  zdieľania Vašej bolesti naše školy vyvesia dňa 12.6.2020 čierne zástavy na svoje budovy. Aj týmto gestom Vám chceme vyjadriť svoju podporu. 

11. 6. 2020

K riaditeľom škôl sa pripája aj PaedDr. M Farkašová, riaditeľka školy a kolektív KSŠ sv. Vincenta de Paul

Zdieľať článok: