Smútočné oznámenie

S veľkým zármutkom oznamujeme, že dnes 15.12. 2021 o 11.00 hod. sa v krematóriu v Leviciach uskutoční rozlúčka s naším bývalým pedagogickým zamestnancom, ktorý stál pri zrode našej základnej školy, PaedDr. Viliamom Kotrusom (71 r.). Pán učiteľ vyučoval slovenský jazyk a bol aj triednym učiteľom. Venujte mu, prosím, dnešné modlitby.

So smútkom vedenie školy