Jednoduché stroje a štvrtáci

To, že učivo o jednoduchých strojoch štvrtákov naozaj zaujalo, svedčí aj ich pracovná zanietenosť pri vytváraní praktických projektov na hodine prírodovedy. Kladka, páka, naklonená rovina či ozubené kolesá – všetky poznatky, ktoré sa o strojoch deti naučili, aplikovali demonštračne na svojich výtvoroch. Skutočne skvelé jednoduché stroje najprv spoločnými silami vo dvojiciach vyrobili, následne odprezentovali typ jednoduchého stroja a jeho využitie v praxi.                                                                                                          

Milí štvrtáci, ste jednotky!

Tr. učiteľka