Školská meteorologická stanica na PC krúžku

Už mesiac v našej škole funguje školská meteorologická stanica. Zaznamenáva údaje z vonkajšieho a vnútorného prostredia školy. Teplotu, vlhkosť, vietor, zrážky, CO2, tlak a hluk.

Všetky tieto údaju sú v prehľadných grafoch, alebo výstupoch v súbore dostupné na ďalšie využitie na hodinách. Aj my na počítačovom krúžku sme sa naučili, ako z týchto údajov vytvoríme prehľadný graf.

Potom sme porovnali údaje, keď sa v triede nevetralo a údaje, keď sme v triede cez prestávku vyvetrali. Zistili sme ako dôležité je v triede pravidelne vetrať, aby sme znížili mieru CO2 vo vzduchu.