Hlavné mestá európskych štátov

Na hodinách anglického jazyka sme si so žiakmi 4. ročníka osvojovali slovnú zásobu zameranú na pomenovanie miest v meste. Metódou CLIL sme sa učili o niektorých hlavných mestách štátov Európy. Získané vedomosti sme použili pri tvorbe projektov alebo aj prezentácií o našom hlavnom meste – Bratislave, ale aj o iných hl. miest európskych štátov ako napr. o Viedni,  Budapešti, Varšave alebo o Paríži. Žiaci vytvorili veľmi kreatívne projekty, ktoré pekne odprezentovali na hodine.

p. uč. Harmadyová