Opice z našej police

Žiaci 4.B navštívili Tekovskú knižnicu v Leviciach. Po dlhej dobe sme si vychutnali krásny zážitok v podobe interaktívneho divadla na motívy knihy Kristy Bendovej Opice z našej police. Prežili sme príjemný čas plný zábavy. Spoločne sme si zaspievali, niektorí si vyskúšali úlohu hercov a do sýtosti sa zasmiali. Po skončení divadla si žiaci užívali atmosféru knižnice a s plnou náručou knižiek a s radosťou v srdiečku sme sa vrátili naspäť do školy. Ďakujeme Tekovskej knižnici za pozvanie a tešíme sa na ďalšie stretnutie!

M. Hudecová