Vyhodnotenie aplikácie WocaBee u prváčikov

Počas šk. roka 2020/2021 aj naši najmenší žiaci sa učili slovnú zásobu anglického jazyka cez aplikáciu WocaBee. Učenie slovíčok bolo pre nich zábavné, tvorivé a súťaživé. Súťažili v rámci svojej skupiny a nahrávali vysoké počty bodov. Zároveň boli posunutí do zlosovania o rôzne vecné ceny. Žiakom sa aplikácia na učenie sa slovíčok veľmi páčila a získali za svoju prácu aj krásne diplomy.

p. uč. Harmadyová