Online okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 13. 01. 2021 sa víťazi školského kola OAJ, zúčastnili online okresného kola olympiády v anglickom jazyku.

P. Štrbo zo VII. B súťažil v kategórii 1A.

A. Vargová z IX. B. súťažila v kategórii 1B a je úspešnou riešiteľkou online OK OAJ.

Ďakujeme obom súťažiacim za reprezentáciu našej školy počas dištančného vzdelávania.

M. Ližbetinová a D. Makušová, vyučujúce ANJ