Oceňovanie pri príležitosti Dňa učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov predstavitelia nášho mesta ocenili naše kolegyne,  pani zástupkyňu riaditeľky školy Mgr. Boženu Dudášovú – za aktívnu dlhoročnú pedagogickú činnosť v cirkevnom školstve ( pôsobenie v základnej škole) a pani učiteľku Mgr. Janu Kováčovú – za odborný a kvalitný prístup k výchovno- vzdelávaciemu procesu a pracovným povinnostiam ( pôsobenie v materskej škole).

Ďakujeme im za doterajšiu pedagogickú prácu a prajeme veľa Božieho požehnania. Vážime si ich snahu, odbornosť a pedagogické majstrovstvo, ktoré každý deň prinášajú našim deťom, žiakom a učia ich spoznávať aj pravé životné hodnoty. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na tejto slávnostnej udalosti.