Dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády

Dňa 28. 3. 2023 sa na našej škole uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. Naše družstvo (Sofia Pechová, Terézia Majchráková a Jakub Kaszanyoczký) sa umiestnilo na treťom mieste z piatich. Ďakujeme všetkým zúčastnením za účasť a aktívne štúdium Božieho slova, ktoré pre nás bez ohľadu na umiestnenie môže byť svetlom na našich životných cestách.