Nebo v škole

Dnes bol výnimočný deň! Privítala nás otvorená nebeská brána, dokonca aj so svätým Petrom.

Stretli sme našich svätých patrónov, s ktorými sa deti oboznamovali v októbri na hodinách katolíckeho náboženstva. Bolo krásne počúvať príbehy svätcov z úst žiačikov a uvedomovať si spoločne ich vieru, životný príklad, silu orodovania a ochranu. Ďakujeme rodičom, že si svojou pomocou deťom  tiež pripomenuli význam nebeských patrónov.