Názorne, hravo a s radosťou

Druháci sú už skúsení školáci.
Počas septembra si zopakovali a utvrdili všetky dôležité veci prvého ročníka.
Od októbra pracujú naplno. Z čítania majú veľkú radosť, tešia sa na hodiny prvouky i regionálnej vlastivedy. Abecedu aj matematické príklady do 20 zvládajú hravo. Radi maľujú, cvičia, spievajú.
Nové informácie nasávajú všetkými zmyslami. Sú aktívni a radi prekvapia učiteľov i spolužiakov zaujímavou knihou, obrázkom, alebo ako naposledy – živým slimákom záhradným, ktorý strávil v našej triede pár dní.