Naša inkluzívna škola

Grantový program „Naša inkluzívna škola“ je pilotný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy. V našej Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul sa snažíme zabezpečiť vhodné podmienky pre každého žiaka, ktorý si zvolí našu školu. Preto sme neváhali a do projektu sme sa prihlásili. Spomedzi 43 prihlásených základných škôl do projektu Nadácie Volkswagen „Naša inkluzívna škola“ bola naša škola vybraná ako jedna z 2 úspešných škôl. Vďaka významnej finančnej podpore tak budeme môcť vytvoriť prostredie a podmienky pre všetky deti bez rozdielu.

Ďakujeme za podporné slová Sebastianovi Krapothovi, predsedovi správnej rady Nadácie VW SK, člena predstavenstva Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť, Alexandre Pappovej, projektovej manažérke Nadácie VW SK pri príležitosti tlačovej konferencie spojenej s vyhlasovaním výsledkov pilotného programu. A v neposlednom rade aj Svetlane Sithovej, štátnej tajomníčke ministerstva školstva, vedy, výskumu a športy, ktoré prevzalo záštitu nad projektom.