Anglický jazyk vo vyučovaní regionálnej vlastivedy

V druhom ročníku základnej školy využívame na hodinách regionálnej vlastivedy metódu CLIL, ktorá sa zameriava na prepájanie cudzieho jazyka v nejazykových predmetoch. V našom prípade prepájame anglické slovíčka s témami regionálnej vlastivedy.

Na jednej takejto hodine sme sa snažili orientovať v priestore pomocou štyroch svetových strán. Mali sme k tomu pomôcky – kompas a buzolu. Vedeli sme, že červená šípka na nich vždy smeruje na sever. Ale prečo potom ukazuje na písmenko N? No jednoducho preto, lebo N je označenie pre anglické slovíčko NORTH, čo v preklade znamená sever.

Okrem písmenka N boli na prístrojoch aj písmenká S (south) pre juh, E (east) pre východ a W (west) pre západ.

Žiaci si potom v skupinkách vyskúšali prácu s buzolou. Ich úlohou bolo zistiť, kde je sever. Museli sa zamerať na červenú šípku a písmenko N. Nakoniec všetci žiaci ukazovali jedným smerom, na sever.

Mgr. Veronika Imre