Keď sa žiaci motivujú navzájom…

Naučiť sa nový cudzí jazyk, je pre človeka výzva. Ak má však vnútornú motiváciu a stanovený cieľ, ide mu to učenie akosi ľahšie. V rámci minulotýždňových aktivít k Európskemu dňu jazykov, prišla na hodinu nemčiny k siedmakom študentka GSV Olívia J. porozprávať, čo sa všetko naučila a zažila na výmennom pobyte v Nemecku a vo Švajčiarsku. Trošku geografie, trošku reálií, veľa priateľstiev s ľuďmi z celého sveta a rôzne nezabudnuteľné zážitky odprezentovala svojim mladším spolužiakom. Tí boli z jej prezentácie nadšení a hneď sa pýtali, ako je možné vybaviť si podobný výmenný pobyt. Je pekné, keď sa vieme navzájom obohatiť. Oli, ďakujeme.