Životné jubileum

Dnes sa dožíva životného jubilea 70 rokov života pani Ruženka Mäsiarová. Stála pri zrode Základnej školy sv. Vincenta v Leviciach v roku 1991. Vykonala veľké množstvo práce, aby naša škola mohla vzniknúť. Pracovala ako zástupkyňa riaditeľa. Odkaz sv. Vincenta de Paul, patróna našej školy, napĺňala v praktickej činnosti pomoci chudobným a núdznym ako predsedníčka Konferencie sv. Lujzy. Nech Pán odmení dobré ovocie jej života. Všetko dobré, veľa zdravia a Božieho požehnania do ďalších rokov života vyprosujú a želajú spolupracovníci, žiaci a študenti našej školy.