Jazykový WocaBee šampionát 2021

Tento týždeň stále prebieha Jazykový WocaBee šampionát. Dnes sme riešili zadané úlohy aj  počas hodiny ANJ. Cez jesenné prázdniny majú žiaci 2. až 4. ročníka na DÚ splniť zadané balíčky slovíčok a nahrávať Wocapoints. Súťaž trvá do piatku 29. 10. 2021. Výsledky víťazov sa čoskoro dozvieme.

p. uč. Harmadyová