Hviezdoslavov Kubín

Tešíme sa z úspechov našich šikovných recitátorov, ktorí našu školu uplynulý týždeň
reprezentovali v obvodnom kole súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Ich výkony porota odmenila peknými umiestneniami.

  1. kategória – Karolínka Drevená – prednes poézie
    Jakub Švec – 3. miesto v prednese prózy
  2. kategória – Jakub Kaszanyoczký – 2. miesto v prednese poézie
  3. kategória – Lillien Riese – 3. miesto v prednese poézie
    Srdečne gratulujeme!