Biologická olympiáda

Naši žiaci sa každoročne majú možnosť zúčastniť biologickej olympiády rôznej kategórie podľa veku i zamerania. Aj tento školský rok sa konali už 2 kategórie. V prvej súťažili žiaci 8. a 9. ročníka zo všeobecnej biológie – najúspešnejšie v školskom kole boli Lilien Jakubisová 8.r. a Nina Földesiová 9.r. Žiačky postúpili aj do okresného kola, v ktorom boli úspešné riešiteľky.

V ďalšej kategórii zameranej na konkrétnu oblasť biológie súťažili Emma Kadárová 8.r. – oblasť botanika a Ondrej Dobosi 8.r. – geológia. Obaja boli úspešní riešitelia školského kola a postupujú do okresného kola. Žiakom gratulujeme a v ďalšom kole im držíme palce.

Učiteľka biológie K. Vargová