Geografická olympiáda

Učitelia našej základnej školy pravidelne zapájajú žiakov do predmetových olympiád a súťaží. Nie je to inak ani v tejto zložitej pandemickej dobe.

Jednou z olympiád, ktoré sa uskutočnili v posledných týždňoch, je aj Geografická olympiáda, ktorá v tomto školskom roku má už jubilejný 50. ročník. Školské kolo prebehlo online formou a celkovo úlohy riešilo 47 žiakov 5. – 9. ročníka.

V kategórii G (5. ročník)  súťažilo 15 žiakov – z toho 10 sa stali úspešnými riešiteľmi.

Na prvých troch miestach skončili nasledovní žiaci a vybojovali si aj postup do okresného kola:

1. Filip Buda – 5. A

2. Leo Kubáň – 5. B

3. Juraj Hudec – 5. A

V kategórii F (6. a 7. ročník) bolo zapojených 15 žiakov – z toho 12 sa stali úspešnými riešiteľmi školského kola. V okresnom kole nás budú reprezentovať umiestnení na prvých troch miestach:

1. Lilien Jakubisová – 7. A

2. Diana Mérésová – 7. B

3. Sofia Pechová – 7. A

V kategórii E (8. a 9. ročník) úlohy riešilo 17 žiakov – úspešnými sa stali 16 žiaci. Na stupňoch víťazov skončili a do okresu postupujú:

1. Nina Földesiová – 8. B

2. Roman Köteles – 8. A

3. Jakub Majchrák – 8. A

Všetkým zúčastneným žiakom za reprezentáciu školy a prezentáciu svojich znalostí ďakujeme, víťazom blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole.

Chceme sa poďakovať pani učiteľke Veronike Imre a pánovi učiteľovi Milošovi Harmadymu za prípravu žiakov na túto olympiádu.

Na záver by sme sa chceli poďakovať p.zástupcovi B.Bányimu.