November – Strom vďačnosti

Vďačnosť hovorí o tom, že naše srdce nezabúda, že pamätá a prežíva intenzívne každý okamih a učí sa „za všetko ďakovať“, pretože „vďačnosť je pamäťou srdca“ .

Vďačnosť je krásna a ušľachtilá ľudská vlastnosť. Máme mnoho vecí a hodnôt, za ktoré by sme mali byť vďační. Žiaci 2.A sa zamysleli nad tým, za čo sú v živote vďační. Každý žiak si vytvoril jesenný strom vďačnosti. Každý jeden list predstavoval jednu vďačnosť. Farebné listy zdobili symbolický „strom vďačnosti“ Pri aktivite sme si znova uvedomili význam tohto slova, aké je v živote človeka dôležité. Cieľom aktivity bolo uvedomenie si maličkostí, ktoré tvoria celok. Vďačnosť je ako magnet, čím viac ste vďačný, tým viac budete mať za čo byť vďačný.