Anglická súťaž Englishstar

Dňa 27. 4.  2023 bol súťažným dňom pre celé SR aj pre našu školu v anglickej súťaži Englishstar. Súťaže sa zúčastnilo 49 žiakov 1. až 4. ročníka. Tento šk. rok prvýkrát súťažili aj prváci.

ĎAKUJEME všetkým súťažiacim za účasť, držíme palce pri hodnotení testov a v žrebovaní o hodnotné ceny. Ohľadom výsledkov Vás budeme čoskoro informovať.

p. uč. Harmadyová