Vyhodnotenie biologických olympiád

Dňa 20.4.2023 sa na ZŠ A. Kmeťa v Leviciach uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kategórie D.

Našu školu úspešne reprezentovali dve žiačky.

Rebeka Horňáková ( VII.A) sa umiestnila na 4. mieste a Martina Mária Kusá ( VII.B) sa umiestnila na 15. mieste.

Dievčatám gratulujeme!

Dňa 13.4.2023 sa na ZŠ A. Kmeťa  v Leviciach uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kat. E – geológia, Poznaj a chráň. 

Našu školu úspešne reprezentoval Ondrej Dobosi ( VIII. B), ktorý sa umiestnil na 4. mieste.

Gratulujeme!