Ako sme trávili čas v ŠKD u 4.A

Od začiatku školského roka sme toho stihli naozaj mnoho. Keď nám počasie doprialo, hrali sme sa na školskom dvore. Dokonca sme našli spôsob, ako vytvoriť niečo pekné z obyčajného opadaného lístia, konárikov a kamienkov.

To nás inšpirovalo k vytvoreniu jesenných stromčekov na výkresoch, z ktorých opadávali farebné kúsky puzzle. Naše výtvory sme vyvesili na nástenku pred triedu, kde nám teraz skrášľujú chodbu.

Keď nám počasie neprialo, vynašli sme aj aj v triede. Hrali sme sa spoločenské hry, stolný futbal, dokonca sme prebádali planéty našej slnečnej sústavy cez virtuálnu realitu. Oddýchli sme si pri pozeraní rozprávok v našom malom „triednom kine“.

V októbri sme prekvapili starých rodičov vlastnoručne vyrobenými darčekmi k príležitosti Mesiaca úcty k starším a Dňu starých rodičov.

Zavítali sme aj do školskej kuchynky, kde sme spolu ukuchtili puding. K hotovému jedlu sme potom zasadli a pochutnali si na ňom.

Keďže nám na stromoch už veľa lístia nezostalo, rozhodli sme sa, že si jeseň prinesieme na chvíľu do triedy. Tak sme vyvaľkali a vyrezali listy z modelovacej hmoty, ktoré sme na ďalší deň vymaľovali a teraz nám slúžia ako výzdoba v triede.