IBOBOR

V dňoch  od 8. novembra  do 12. novembra  2021 sa žiaci našej školy zapojili do online informatickej súťaže Ibobor. Žiaci sa mohli pripájať zo školy, ale  aj z domu. Hlavným cieľom súťaže bola podpora záujmu o IKT u všetkých žiakov. Úlohy boli zamerané na logiku, kombinatoriku, jednoduché programovanie.

Do súťaže sa zapojilo 223 žiakov I. a  II. stupňa základnej školy.

Úspešnými riešiteľmi v kategórii DROBEC  sa stali:

Samuel Turček                                    3.C                  72 bodov

Adam Máčaj                                        3.A                  64 bodov

Tobias Bôžik                                      3.B                  64 bodov

Mia Hlaváčiková                                3.B                  64 bodov

Lukáš Galko                                       3.B                  60 bodov

Žofia Plevová                                      3.A                  56 bodov

Alexia Day                                         3.B                  56 bodov        

Jakub Poláčik                                      3.A                  52 bodov

Michal Palkovič                                  3.B                  52 bodov

Michal Kapec                                     3.C                  52 bodov

Natália Nina Hamranová                    3.A                  48 bodov

Tobiáš Švaral                                      3.A                  48 bodov

Tobias Csontó                                     3.B                  48 bodov

Natália Šípošová                                 3.B                  48 bodov  zo 72 možných bodov.

Úspešnými riešiteľmi v kategórii BOBRÍK  sa stali:

Juraj Hudec                                         5.A                  84 bodov

Isabell Bridišová                                 4.A                  72 bodov        

Martin Máčaj                                       5.A                  68 bodov

Viktória Pástorová                              5.B                  68 bodov

Priyanka Ramphul                              4.B                  68 bodov

Tomáš Krištof                                     5.B                  64 bodov

Liliana Trňanová                                 4.A                  64 bodov

Natália Pojarová                                  4.A                  64 bodov

Dominik Rubeš                                   4.B                  64 bodov

Filip Buda                                           5.A                  64 bodov

Michaela Chládková                           4.B                  64 bodov

Dárius Debnár                                     4.B                  60 bodov   z 96 možných bodov.

Úspešnými riešiteľmi v kategórii BENJAMÍN  sa stali:

Rebeka Horňáková                             6.A                  55,33 bodov

Lilien Vargová                                    7.B                  54,67 bodov

Terézia Majchráková                          6.A                  52 bodov    z 80 možných bodov. 

Úspešnou riešiteľkou v kategórii KADET sa stala:

Vanesa Šárniková                    8.A                  60 bodov         z 80 možných bodov. 

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za chuť súťažiť, blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a teším sa na ďalší ročník.

Ing. Sylvia Verbovská, koordinátorka súťaže pre I. a II. stupeň