Archív pre kategóriu 23 marca, 2020

Angličtina online cez Planétu vedomostí

Počas tejto neľahkej situácie, ktorou všetci prechádzame sa vám rodičia a žiaci chcem poďakovať za vašu spoluprácu ako zodpovedne pristupujete k zadaným úloham cez edupage a takisto aj cez modernejšiu formu učenia sa cudzieho jazyka a to cez digitálny portál Planéta vedomostí. Keďže všetci žiaci nemajú prístup k internetu alebo technickým prostriedkom, je to na dobrovoľnej báze a musím skonštatovať,
Čítať viac…

Moji drahí tretiaci

Počas týchto dní som prezerala naše fotky z ŠKD  a spomínala na naše spoločne strávené chvíle. Chvíle plne hluku, kriku, ale aj smiechu.  Kto by si  pomyslel, že mi budete tak chýbať.  Aj keď teraz nie sme spolu, stále na vás myslím a predstavujem si, čo asi tak doma so svojimi blízkymi robíte. Verím, že sa poctivo učíte, ale aj zabávate.  Dúfam, že
Čítať viac…

Lyžiarsky výcvik

Svetový deň vody

I keď sme pohltení informáciami o koronavíruse, predsa si musíme pripomenúť 22. marec. Je to významný deň, lebo nám pripomína vzácnu tekutinu, VODU, ktorá je nenahraditeľná pre náš život. Žiačka 8. ročníka Radka Benčová si pripravila úvahu na danú tému, ktorú nám chcelaprečítať vškolskom rozhlase. Keďže to momentálne nie je možné, úvahu Vám ponúkame v takejto forme.                                 Mgr. B. Slušná Voda a jej
Čítať viac…