Home » Svetový deň vody

Svetový deň vody

I keď sme pohltení informáciami o koronavíruse, predsa si musíme pripomenúť 22. marec. Je to významný deň, lebo nám pripomína vzácnu tekutinu, VODU, ktorá je nenahraditeľná pre náš život.

Žiačka 8. ročníka Radka Benčová si pripravila úvahu na danú tému, ktorú nám chcelaprečítať vškolskom rozhlase. Keďže to momentálne nie je možné, úvahu Vám ponúkame v takejto forme.

                                Mgr. B. Slušná

Voda a jej význam

Voda. Slovo, pri ktorom sa vynoria myšlienky na leto, nápoje, kúpanie sa… Je často samozrejmosťou v našom živote. Možno práve preto, že je ľahko dostupná  a nachádza sa takmer všade. V ovocí a zelenine, v ovzduší i na zemi. Ani si nevieme predstaviť, aké množstvo vody sa nachádza na našej planéte. Potrebujeme ju na prežitie a čo viac, je našou súčasťou.

Voda – vnímaná ako chutná, lahodná tekutina, ktorá dokáže zahasiť smäd, ktorá dokáže očistiť telo a hlavne, ktorá dokáže zachrániť život. V škole ma naučili, že voda môže byť mäkká, tvrdá, destilovaná či minerálna. Vraj práve ona je základnou podmienkou života na Zemi.    Nikdy mi však nepovedali to, čo ma naučila príroda sama. Premýšľali ste niekedy o tom, čo by sa stalo, keby voda z ničoho nič zmizla? Len tak by sa vyparila…? Čo by sme robili bez každodennej súčasti nášho života?

Ako dlho by sme prežili my, zvieratá, rastliny, a vlastne celá naša Zem. A prežili by sme? Uvažovala som nad týmito otázkami veľakrát. Veď okrem nej k životu potrebujeme aj jedlo. Nie. Bez jedla by sme vydržali dni, týždne. Bez vody sotva pár dní.

My, ľudia žijúci v uponáhľanom svete, si neuvedomujeme skutočnú vzácnosť vody. Áno, obyčajná voda. Presne tá voda z vodovodného kohútika, ktorú si nalievame do pohára. Tá voda, ktorá šumí v potôčiku. Tá, ktorá padá z oblohy vždy, keď treba… Niektorí ľudia nemajú radi dážď. Nie preto, že sa boja búrky, ale preto, že vonku je chladno a pochmúrne. Môj názor je, že takíto ľudia nevedia, čo dážď pre nás znamená. Bez vody by sa zo zelene našej planéty stala púšť.

Voda – vnímaná ako živel, ktorý ničí prírodu, domy a častokrát so sebou berie aj ľudské životy. Takáto voda dokáže prísť v  podobe dažďa, ale aj v  podobe prílivových vĺn z oceánu, pretrhnutých priehrad a nádrží. Škody dokáže urobiť aj vyliaty potok alebo zvýšená hladina podzemnej vody. Sme nútení pred ňou utekať a schovávať sa. Má nesmiernu silu a vnikne do každého jedného kúta. V takýchto prípadoch z nej máme strach, no napriek tomu každý zachránený človek siaha po pohári pitnej vody, aby si ovlažil strachom vyschnuté ústa.

Toľkokrát som sa zapozerala do vody. Fľaše, plasty, pneumatiky. To všetko sú ľudia schopní ,,darovať“ vode. Neuvedomujeme si, aká je dôležitá. Je potrebné si ju vážiť. Nie zajtra, ani budúci týždeň, ale teraz. Pretože ak sa k nej a k celej prírode budeme správať neúctivo, príroda nám vezme všetko. A my budeme ako smutné vyschnuté kvietky ukladať hlávky na popraskanú, ubolenú zem. Chráňme si prírodu a dovoľme jej ukázať, že si vodu vieme vážiť!

                                   Radka Benčová