Archív pre kategóriu 'Súťaže'

Hviezdoslavov Kubín

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy dňa 5.4.2018 pokračovala v obvodnom kole, kde si šikovne počínala PAULÍNKA SUCHANSKÁ, ktorá si vo svojej kategórii vyrecitovala 3.miesto, za čo jej gratulujeme. Dobre si počínali aj Marianka Trungelová, Terezka Tináková i Amy Tomašovská, no silná konkurencia im nedovolila umiestniť sa. Všetkým recitátorkám ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy.

„Naj čitateľ“ v II. A triede

Marec je mesiac, ktorý už tradične patrí knihám, preto práve v ňom vyvrcholila v II. A triede súťaž o „Naj čitateľa“, ktorá prebiehala počas školského roka. Druháci čítajú radi, navštevujeme pravidelne aj Tekovskú knižnicu, mnohí rodičia nás podporili v súťaži povzbudením, návštevou kníhkupectva, pomocou s výberom vhodných kníh pre deti. Najviac kníh prečítali: I. miesto: Simonka Hrudková, Rebeka Horňáková, Danielka Jakubíková II. miesto: Matúš Marko, Dominika Hudecová
Čítať viac …

Vesmír očami detí našej školy

Naši žiaci sa už tradične zapájajú do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Tento rok bolo opäť ťažké vybrať zo všetkých vesmírnych telies, rakiet, čiernych dier, kozmonautov tie najvydarenejšie. Zo školského kola napokon postúpili práce predškolákov z MŠ, z tried Lienky a Včielky a zo ZŠ: Eva Behulová, Paula Suchanská, Kamila Gavurová, Júlia Mizeráková, Lea Lieskovská, Kamila Dinis, Petra Pauličová, Dominika Lovašová, Sára Šuhalová, Tamara
Čítať viac …

Hviezdoslavov Kubín

je pojem, ktorý sa skloňuje už medzi žiakmi na prvom stupni ZŠ a druhému stupňu je už samozrejmosťou, že sa zapojí do tejto prestížnej recitačnej súťaže. Symbolicky recitátori otvorili 1.marca 2018 mesiac vnímaný ako mesiac kníh. V I. kategórii  (žiaci 2. – 4. ročníka) sa zapojilo 23 žiakov, v II. kategórii (žiaci 5. – 6. ročníka) recitovalo 8 žiakov a v III. kategórii (žiaci
Čítať viac …

Diktátová olympiáda

Vo štvrtok 22.2.2018 sa 44 žiakov (4. – 9. roč.) rozhodlo zmerať si sily v pravopise. Nebolo to jednoduché! Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií. Nultú kategóriu tvorili štvrtáci a piataci, prvú kategóriu si vyhradili šiestaci a siedmaci a ôsmaci a deviataci obsadili druhú  kategóriu. Všetci museli písať text podľa diktovania, museli zvládnuť doplňovanie vynechaných gramatických javov a 6. až 9. ročník mal zvládnuť aj opravu
Čítať viac …

Čo nového u Šalianskeho Maťka?

Nuž len toľko, že naši traja recitátori Rebeka Vargová, Martin Macák a Agáta Vargová  24.1.2018 pekne reprezentovali našu školu v prednesoch slovenských povestí a na dôvažok Agátka Vargová si odniesla trofej z  2. miesta vo veľmi tesnom závese za recitátorkou na 1. mieste. Agátke gratulujeme a Rebeke i Martinovi ďakujeme za reprezentáciu školy.

Šaliansky Maťko

dal zo svojej torbičky našim súťažiacim  20.12.2017 malý predvianočný darček v podobe pekného umiestnenia na obvodnom kole tejto súťaže. Rebeka Vargová (3.B) z I. kateg. získala 3.m. Martin Macák (4.A) z II. kateg. získal 2.m. Agáta Vargová (6.B) z III. kateg. získala 1.m.   Všetkým trom ďakuje a gratulujeme a súčasne držíme palce 24.januára 2018 v okresnom  kole, ktoré sa uskutoční v II.ZŠ na Ul. sv. Michala 42
Čítať viac …