Home » Valentínske medovníkové srdiečka

Valentínske medovníkové srdiečka

Dňa 14. 2. 2020 sme si pripomenuli sviatok sv. Valentína medovníkovými srdiečkami, ktorými sme chceli potešiť každého učiteľa, ale aj zamestnanca našej školy.  Počas jednej vyučovacej hodiny sme medovníkové srdiečka balili so žiačkami VIII. B triedy a žiačky z VIII. A ich počas valentínskeho piatka podarovali všetkým našim pedagógom a zamestnancom školy.

p. uč. Harmadyová, žiačky VIII. A a VIII. B triedy