Home » Ukončenie Letnej školy

Ukončenie Letnej školy

Posledný deň Letnej školy sa uskutočnil absolvovaním celodenného výletu. Ráno po príchode do školy nám tety kuchárky nabalili balíčky s obedom a vyrazili sme na hradné nádvorie. V priestoroch hradu sme sa rozdelili na dve skupiny. Prvá skupina si pozrela zostrojené exponáty stavebnice Merkur, no nezostalo iba pri pozeraní, sami sme si zo stavebníc niečo poskladali. Druhá skupina sa medzi tým presunula do farského kostola sv. Jozefa. Tam nás už očakával pán kaplán Mgr. Patrik Špánik, ktorý nám spravil prehliadku kostola a ukázal priestory fary. Po absolvovaní prehliadky a výstavy sme sa všetci na hradnom nádvorí naobedovali, aby sme sa posilnili pred cestou na Kalváriu. Na Kalvárií sme si pozreli a pripomenuli 14 zastavení krížovej cesty a čiastočne zrekonštruovaný kostolík. Na vrchole Kalvárie sme vystúpili na kríž s vyhliadkou na mesto Levice a jeho okolie. V krásnom letnom počasí sme si užili pohľad na široké okolie a pri výstupe sme mnohí prekonali aj strach z výšky. Všetky deti vystúpili až na vrchol, kde sa im výhľad veľmi páčil. Cestou z Kalvárie sme sa prešli centrom mesta a všímali si obdivné pohľady okoloidúcich, ktorým sa skupina poslušných detí v rovnakých tričkách veľmi páčila. Prešli sme sa pešou zónou a v mestskom parku na nás čakala sladká odmena vo forme jahodovej zmrzliny v kornútku. Trochu sme sa posilnili pred záverečnou cestou do školy. Celú cestu sme absolvovali pešo, niekedy sme museli siahnuť až na dno našich síl, ale každý sa prekonal, a keď sme zbadali budovu našej školy, tak sme si od radosti aj zaspievali. Pri príchode do školy sme vyhodnotili s pani vychovávateľkami celý týždeň Letnej školy. Nakoniec všetky deti dostali vysvedčenie, potvrdenie o zvládnutí pripravených aktivít Letnej školy a ocenenie v podobe sladkej medaily. 😊 Ďakujeme všetkým za krásne prežitý týždeň v Letnej škole.