Školské kolo online olympiády v anglickom jazyku

Dňa 24.11.2020 sa uskutočnila online olympiáda v anglickom jazyku.

V kategórii 1A sa súťažiaci umiestnili nasledovne:

P. Štrbo – 1. miesto

P. Suchanská – 2. miesto

M. Murcin – 3. miesto

V tejto kategórii ešte súťažili S. Pojarová, N. Fojtíková, S. Pechová a R. Birčáková.

V kategórii 1B sa starší žiaci umiestnili nasledovne:

A. Vargová – 1. miesto

S. Horňáková – 2. miesto

R. Benčová – 3. miesto

V tejto kategórii ešte súťažili J. Klačko, M. Maďar, L. Magyarová, H. Bednárik, B. Šebová, O. Vavró a F. Barcík.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť v školskom kole online olympiády v anglickom jazyku!

Vyučujúce anglického jazyka: M. Ližbetinová, M. Kinčoková a V. Imre