ŠKD- 1.A 

Pri príležitosti mesiaca knihy sa prváci vybrali do školskej knižnici. Tu ich privítala pani učiteľka Luknišová, kde im predstavila krátkou prednáškou knižnicu.

V knižnici sa deti dozvedeli ako funguje knižnica, podľa čoho sú knihy zoradené a všetko potrebné, čo by mal malý čitateľ o knižnici vedieť. Nebolo to však iba o rozprávaní, ale deti si to mohli aj vyskúšať. Taktiež mala pre nich pani učiteľka pripravené množstvo zaujímavých aktivít.

Deti boli veľmi šikovné, aktívne a všetko zvládli na jednotku. Z knižnice odchádzali nadšení s novými vedomosťami o knižnici.