Séria prednášok

Žiaci druhého stupňa základnej školy absolvovali v priebehu mesiaca november sériu
prednášok, ktoré realizovali pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach. Žiaci 5. ročníka mali prednášku na tému Zdravá výživa a stravovanie. Žiaci 7. a 8. ročníka debatovali na tému Nelátkové závislosti. Všetky prednášky boli zaujímavé a žiakom ukázali nové pohľady a poskytli nové informácie.