September v ŠKD – 4.A

Prešiel čas prázdnin slnečných a babím letom vonia vzduch.

Pod nízkym nebom divé husi letia na teplý juh.

Dosť bolo v júli modrých dní i týždňov bezstarostných hier.

Leto je preč a do dverí nám zaklopal september.

Alojz Čobej

September, to je ten mesiac, keď deti do školských lavíc opäť zasadli. Ten mesiac, keď sa po prázdninách zvítali kamaráti, ktorí sa dlhšie nevideli. Je to mesiac, keď sa chceme podeliť o všetko, čo sme cez prázdniny zažili. V školskom klube sa spolu veľa rozprávame, hráme, smejeme, šantíme , ale aj pracujeme.