Prváci a ich prezentácia zbierok

Hodiny Prvouky sme si spestrili prezentáciou vlastných zbierok živej a neživej prírody. Ukončili sme tak jeden z tematických celkov. 
Úlohou žiakov bolo zozbierať a vytvoriť zbierku a na hodine ju odprezentovať spolužiakom. Žiaci vysvetľovali rozdiel medzi živými a neživými súčasťami prírody. Vedeli ich triediť na základe znakov a vlastným pozorovaním – ale aj identifikovať prírodné objekty na živé, neživé a odumreté.