Project Bratislava

Na hodine ANJ si štvrtáci osvojovali slovnú zásobu zameranú na pomenovanie miest v meste a učili sa aj o hlavných mestách štátov Európy metódou CLIL. V praxi svoje získané vedomosti použili pri tvorbe projektov o našom hlavnom meste – Bratislave. Žiaci vytvorili veľmi kreatívne projekty, plagáty, ale aj prezentácie. Následne ich aj na hodinách odprezentovali.               

Žiaci 4. A, 4. B a 4. C

p. uč. Harmadyová