Programuj aj ty

V súčasnosti na našej škole modernizujeme spôsob vyučovania programovania prostredníctvom nových programovacích jazykov. Na praktické využitie týchto programovacích jazykov nám ale chýbali zariadenia, na ktorých by si žiaci vedeli prakticky vyskúšať osvojené poznatky z programovania. Preto sme v rámci projektu „Programuj aj ty“ zakúpili zariadenia micro:bit. Umožníme tak žiakom, aby si svoje poznatky mohli vyskúšať prakticky, mohli ich ďalej rozvíjať a zároveň sa realizovať využívaním získaných poznatkov v bežnej praxi.

Do projektu plánujeme zapojiť všetky zložky našej školy tak, aby sa zapojilo čo najviac žiakov na hodinách informatiky a na počítačovom krúžku.

Začleniť a motivovať dievčatá, možno aj pre štúdium informatiky, plánujeme v rámci zorganizovania školského podujatia na ktorom by naše dievčatá zo strednej školy prezentovali dievčatám zo základnej školy kreatívny svet IT.

Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Počítačový krúžok

Napísané 

Na počítačovom krúžku čakajú tretiakov a štvrtákov našej školy v tomto školskom roku rôzne zaujímavé aktivity.

V úvode sme začali pracovať s otvoreným vzdelávacím prostredím Minecraft Education Edition, ktoré podporuje u žiakov kreativitu a spoluprácu.

Žiaci sa oboznámia so základnými pojmami programovania využitím Ozobotov a Micro:bitov, ktoré sú súčasťou projektu našej školy „Programuj aj ty“.

Ďalej nás čaká projekt Hodina kódu, kde sa naučíme základy programovania programovaním pohybov postáv Alexa alebo Steva v simulovanej časti sveta hry a rôzne ďalšie aktivity, o ktorých vás v budúcnosti budeme informovať.

Kreatívny svet IT

Napísané 

Dnes sa v rámci projektu “Programuj aj ty” uskutočnilo školské podujatie venované dievčatám našej základnej školy.

Študentky gymnázia Patrícia Paráková a Karin Jánošová predstavili dievčatám z 8. a 9. tried základnej školy kreatívny svet IT s pomocou zariadení Micro:bit.

V súčasnosti sú na pracovnom trhu IT zastúpené dievčatá v malej miere a preto sme sa im už na základnej škole prostredníctvom podujatia pokúsili priblížiť svet IT technológií.

Využitie Micro:bitov na vyučovacích hodinách

Napísané 

Počas hodiny informatiky sa žiaci štvrtého ročníka zoznámili s prácou a funkciou Micro:bitov. Hneď v nich skrsla myšlienka, ako by sa dali využiť aj  na iných vyučovacích hodinách. Napríklad na matematike, kde si vytvorili príklady na násobenie a delenie a zopakovali si tým násobilku. Alebo tvorili dialógy, či tónovú stupnicu na hodinu hudobnej výchovy.

Do aktivít v rámci projektu “Programuj aj ty” sme zapojili aj našich gymnazistov. Na hodinách informatiky sa oboznámili s micro:bitom a s dodaným príslušenstvom. Následne si žiaci prakticky vyskúšali už osvojené poznatky z programovania.

https://www.gsv.sk/programuj-aj-ty/

Pokračujeme v aktivitách v rámci projektu “Programuj aj ty”.

Napísané 

Žiaci prvého stupňa základnej školy sa na hodinách informatiky postupne oboznamujú s programovateľným minipočítačom BBC micro:bit.

Naši tretiaci a štvrtáci zisťujú čo micro:bit je, aké zabudované senzory obsahuje a čo s ním vedia spraviť. Vypočuli si jednoduché vysvetlenie programovania a následne si skúšajú v online blokovom prostredí MakeCode prvé programy.

Žiakov minipočítač neskutočne zaujal a tešia sa na ďalšie hodiny informatiky s micro:bitom.

Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Prvé aktivity v rámci projektu “Programuj aj ty”

V rámci projektu “Programuj aj ty” sa v mesiaci január na našej škole uskutočnili prvé aktivity. Učitelia informatiky absolvovali online stretnutia, na ktorých sa oboznámili s micro:bitmi, prešli si základy práce s micro:bitmi a oboznámili sa s najpoužívanejšími online blokovými prostrediami MakeCode (ideálne pre žiakov základných škôl) a MicroPython (ideálny pre stredné školy). Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.Zverejnil Správca stránky 28 jan 2021
Čítať viac

Nový projekt “Programuj aj ty”

Začíname s novým projektom “Programuj a ty”. Na našu školu práve dorazili nové zariadenia micro:bit. Žiaci si s ich pomocou budú môcť svoje poznatky získané na hodinách informatiky a počítačovom krúžku vyskúšať prakticky, ďalej ich rozvíjať a zároveň sa realizovať využívaním získaných poznatkov v bežnej praxi. Do projektu plánujeme zapojiť všetky zložky našej školy tak, aby sa zapojilo čo najviac
Čítať viac…