Home » Programuj aj ty

Programuj aj ty

V súčasnosti na našej škole modernizujeme spôsob vyučovania programovania prostredníctvom nových programovacích jazykov. Na praktické využitie týchto programovacích jazykov nám ale chýbali zariadenia, na ktorých by si žiaci vedeli prakticky vyskúšať osvojené poznatky z programovania. Preto sme v rámci projektu “Programuj aj ty” zakúpili zariadenia micro:bit. Umožníme tak žiakom, aby si svoje poznatky mohli vyskúšať prakticky, mohli ich ďalej rozvíjať a zároveň sa realizovať využívaním získaných poznatkov v bežnej praxi.

Do projektu plánujeme zapojiť všetky zložky našej školy tak, aby sa zapojilo čo najviac žiakov na hodinách informatiky a na počítačovom krúžku.

Začleniť a motivovať dievčatá, možno aj pre štúdium informatiky, plánujeme v rámci zorganizovania školského podujatia na ktorom by naše dievčatá zo strednej školy prezentovali dievčatám zo základnej školy kreatívny svet IT.

Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Nový projekt “Programuj aj ty”

Začíname s novým projektom “Programuj a ty”. Na našu školu práve dorazili nové zariadenia micro:bit. Žiaci si s ich pomocou budú môcť svoje poznatky získané na hodinách informatiky a počítačovom krúžku vyskúšať prakticky, ďalej ich rozvíjať a zároveň sa realizovať využívaním získaných poznatkov v bežnej praxi. Do projektu plánujeme zapojiť všetky zložky našej školy tak, aby sa zapojilo čo najviac
Čítať viac…