Prvé aktivity v rámci projektu “Programuj aj ty”

V rámci projektu “Programuj aj ty” sa v mesiaci január na našej škole uskutočnili prvé aktivity.

Učitelia informatiky absolvovali online stretnutia, na ktorých sa oboznámili s micro:bitmi, prešli si základy práce s micro:bitmi a oboznámili sa s najpoužívanejšími online blokovými prostrediami MakeCode (ideálne pre žiakov základných škôl) a MicroPython (ideálny pre stredné školy).

Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.