Home » Písmeno Ď a Ň

Písmeno Ď a Ň

Kníh majú naši prváci vo svojich poličkách neúrekom. Ich prvou úlohou týždňa bolo nájsť všetky, kde sa spomína MEDVEĎ. No neostalo iba pri zbierke, potešili ma – viacerí sa do knižiek i začítali a s radosťou mi posielali fotky, že našli aj doktora našich hôr – ĎATLA.
V spolupráci s maminkami si deti užili zábavu s hľadaním a skladaním farebných viet, ktoré v škole boli na slovenčine najobľúbenejšou aktivitou.
V niektorých domácnostiach sa hľadačka opakovala aj viackrát.
Ďakujem maminky!

Čarovné slovíčka: ĎAKUJEM – prosím – prepáč sa vytrácajú z našich domácností – všetko sa berie príkazom, alebo ako samozrejmosť. Aby sme si to overili, urobili sme si malý experiment. Ako často ich doma používame? Veľkými písmenami napísané a pripnuté na chladničke ich nikto neprehliadne. Vyskúšajte si to.
Zábavou na pokračovanie bola i matematika. Deti tvorili video slovné úlohy a zadávali ich svojim spolužiakom na spoločný „čet“. Tri dni mi pípali správy z dvoch tried každých 10 minút – nabudúce si asi premyslím takúto aktivitku!!! 🙂

Koniec týždňa sme venovali téme Svetlo a TIEŇ. Podmienky na pokusy s vlastným tieňom boli cez deň ideálne. A po večeroch poslúžili baterky. Skúste si urobiť JELEŇA, moji malí prváci to dokážu.

A napokon zostalo tajomstvo SVETLA.
To nám všetkým bude počas nasledujúcich sviatočných dní odhalené. Prajem Vám požehnané sviatočné dni.