Opäť sme sa zaradili medzi najlepšie školy v kvalite vzdelávania

Aj tento školský rok sa na našej škole uskutočnilo Testovanie 9 z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Naši deviataci v ňom dosiahli výborné výsledky.

Matematika – priemerná úspešnosť školy 60,4 , prekročili celoslovenský priemer o 5,3

Slovenský jazyk a literatúra  –  priemerná úspešnosť školy 62,9 , prekročili celoslovenský priemer o 4,2

Tieto výsledky tiež poskytujú obraz o kvalite vzdelávania na našej škole. Poďakovanie patrí našim deviatakom, ktorí zodpovedne pristupovali k svojim povinnostiam a našim pedagógom, ktorí ich na Testovanie 9 pripravovali.