OKTÓBER – Mesiac úcty k starším

Milá babka, milý dedko, 
ďakujem Vám dnes za všetko. 
Za tie bozky z veľkej lásky,
za nežnosť rúk, hladiace moje vlásky,
za starostlivosť, lásku, dobrotu,
ďakujem aj za Vašu obetu a ochotu. 
Za úsmev, ktorý vždy pre mňa máte,
za každé spoločné chvíle,
ktoré so mnou prežívate. 

V mesiaci OKTÓBER sa viac ako inokedy venuje pozornosť starším ľuďom, ich životu, starostiam a problémom, ale aj radostiam a spomienkam. Pri tejto príležitosti si žiaci  2.B v ŠKD  vyrobili milý darček na vyjadrenie vďačnosti a lásky svojím starým rodičom.