Október mesiac sv. ruženca v ŠKD

Október je mesiac, kedy sa osobitým spôsobom prihovárame k Bohu cez Máriin ruženec. Počas celého mesiaca sme povzbudzovali seba ale aj deti v našej ŠKD k modlitbe posvätného ruženca, aby vedeli zverovať svoje radosti ale aj starosti do rúk Panny Márie.

Svätý Otec Ján Pavol II. povedal: “ Táto modlitba je neprestajné vzdávanie chvály a neprestajné prednášanie prosieb Panne Márii, aby sa prihovárala za nás, za biednych hriešnikov, v každej chvíli nášho života až po hodinu našej smrti“ .