Okresné kolo súťaže mladých záchranárov

Vo štvrtok 16. mája 2024 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej
ochrany.
Našu školu reprezentovalo družstvo ôsmakov v zložení Dominik Foťko, Samuel Valkovič,
Daniela Jakubíková, Simona Hrudková.
Na súťažnej trati si okrem vedomostí v testoch súťažiaci vyskúšali zručnosti v predchádzaní
požiarov, v poskytnutí prvej pomoci, v orientácii v prírode a v prípade mimoriadnych
udalostí.
Po sčítaní bodov boli vyhlásené výsledky a naše družstvo obsadilo krásne 1. miesto a získalo postup do krajského kola v Nitre.
Žiakom k úspechu blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.