Medzinárodná súťaž Englishstar

Dňa 25. apríla 2024 bol súťažný deň v anglickej súťaži Englishstar, v ktorej celkovo súťažilo 749 škôl zo SR, súťaž prebiehala aj v Českej republike a Srbsku. Do súťaže sa prihlásilo 61 žiakov z našej školy, nakoniec sa zúčastnilo súťaže 56 žiakov z 1. aj 2. stupňa ZŠ. Každý jeden súťažiaci získava diplom, malý darček a súťažiaci s úspešnosťou 80 % a viac získavajú diplom so zlatou medailou. Súťažiaci s úspešnosťou 100 % získavajú v 2. roč. buď písacie potreby alebo v 3. , 4. roč. púzdro na perá s logomsúťaže. Aj tento rok vyžrebovali z našej školy žiaka a to z 2. B, ktorý získava cenu značky Fusakle.
Všetkým súťažiacim gratulujeme.
p. uč. Harmadyová
koordinátor súťaže Englishstar