Home » Matematická súťaž – MAKS

Matematická súťaž – MAKS

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do celoročnej matematickej súťaže MAKS.

Súťažiť mohol buď jednotlivec, alebo dvojica žiakov. Zadané príklady sa počítali počas celého školského roka. Úlohy boli rozdelené do piatich kôl, v každom kole bolo treba vyriešiť šesť úloh – z nich tri boli povinné a tri voliteľné. Na ich vyriešenie mali súťažiaci 3 týždne.

Riešiteľmi súťaže v školskom roku 2018/2019 boli: Alexej Jenčo – 5.B, Lillien Riese, Tamara Osvaldová – 5.B, Lukáš Gudanek – 6.A, Viktória Bôžiková – 6. B, Marianna Trungelová – 7.B, Annamária Szojková – 7.A, Laura Kabáthová – 9. ročník

Najväčším úspechom pre našu školu bol Lukáš Gudanek  z 6. A triedy, ktorý dosiahol 48. -52. miesto na Slovensku. Ako cenu získal diplom MaksiHviezda  (15% najúspešnejších riešiteľov) hru Shape by Shape a zvýrazňovačku.

Ďalším veľkým úspechom bola Laura Kabáthová  z 9. triedy, ktorá pre našu školu dosiahla 51. miesto na Slovensku. Ako cenu získala diplom MaksiFrajerka (sú to riešitelia, ktorí v piatich kolách nestratili ani jeden bod a nezískali diplom Hviezdy matematického neba) ,fľašu, pero a zvýrazňovačku.

Veľkú radosť nám urobila žiačka Annamária Szojková  zo 7. A triedy, ktorá dosiahla 165.-167. miesto na Slovensku. Ako cenu získala diplom MaksiFrajerka (sú to riešitelia, ktorí v piatich kolách nestratili ani jeden bod a nezískali diplom Hviezdy matematického neba) ,fľašu, pero a zvýrazňovačku.

Ďalšími ocenenými riešiteľmi boli Viktória Bôžiková zo 6.B triedy , ktorá dosiahla 337.-339. miesto na Slovensku. Ako cenu získala diplom MaksiDiplom a zvýrazňovačku a Alexej Jenčo z 5.B triedy ,ktorý dosiahol 297.-300. miesto na Slovensku. Ako cenu získal diplom MaksiDiplom a zvýrazňovačku.

Všetkým súťažiacim  srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynaložené úsilie a za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Ing. Sylvia Verbovská