Marec – mesiac knihy v ŠKD

Aj žiaci 4.C triedy si pripomenuli, že mesiac marec je venovaný knihám. Preto sme sa počas ŠKD rozhodli navštíviť našu školskú knižnicu. Tu nám p. učiteľka Luknišová pripravila množstvo zaujímavých aktivít a mnohé z detí odchádzali domov aj s požičanou knižkou v ruke.

Veríme, že kniha sa stane súčasťou každodenného života našich detí.