LETNÁ ŠKOLA 2021 – Deň piaty, piatok 27. augusta 2021

Dnes k nám do školy zavítali dobrovolníčky z červeného kríža. Na úvod sme mali krátku prezentáciu, v ktorej sme sa dozvedeli o vzniku a dôležitosti červeného kríža. Taktiež sme si zopakovali základné  telefónne čísla ako je 150, 155, 158, 112. Deti dostali  aj  pomôcku na lepšie zapamätanie si čísel napríklad 158 (ako putá), 155 ( ako vozík), 150 (ako koleso). Dobrovoľníčky  z červeného kríža sa pýtali detí aké majú skúsenosti s podávaním prvej pomoci. Viedli s deťmi rozhovor. Po prezentácii sa deti rozdelili na dve skupiny. V jednej skupine si deti vyskúšali resuscitáciu a v druhej skupine si mali možnosť vyskúšať obväzovanie rán. Deťom sa aktivity veľmi páčili. Obohatili sa o nové poznatky a v prípade nebezpečenstva alebo ohrozenia života už budú vedieť ako zareagovať.

Posledné poobedie v letnej škole sme začali slávnostným odovzdávaním diplomov. Deti boli veľmi šťastné a spolu sme si zrekapitulovali náš úžasný týždeň. Po odovzdaní diplomov sme sa presunuli do telocvične, kde si deti prevzali sladkú medailu. Potom sme si spolu zatancovali na piesne, ktoré sme sa počas tohto týždňa spolu naučili. Poslednou spoločnou aktivitou bolo vylúštenie krížovky, ktorá pozostávala z otázok týkajúcich sa letnej školy a nových dobrodružstiev, ktoré sme spoločne zažili.