Láska…

Žijeme v neľahkej dobe. Dnes je možno viac ako inokedy podstatné pripomínať si dôležitosť viery, tolerancie, úcty, vzájomného rešpektu, priateľstva a lásky. Nechajme sa unášať poetickými slovami Radky Benčovej (9. B) a naplňme svoje srdcia láskou.

Srdce sťa zrkadlo našej duše
ukrýva mnohé tajomstvá.
Tajomstvá, ktoré žiadny vedec neprebáda.
Čo v sebe skrýva?
Dar,
ktorý sa nedá vyčísliť v cene,
on svojou hodnotou nikdy neklesne.
Je to láska – dar nad všetky dary sveta,
dar nám daný od Boha.
Nestratiť ju, to je naša úloha.
V srdci sú  mnohé zákutia aj jazvy,
skrýva sa tam pokoj aj dar prenádhernej lásky.
Priateľov už máme mnoho,
iba jeden je ten pravý,
ktorý dáva pravý pokoj
a s láskou nám radí.
Ten najlepší priateľ
v našich srdciach býva,
keď ťažkosti nás zmáhajú,
on nás s láskou prijíma.
Priateľstvo je silné puto,
vzácnejšie než čokoľvek,
lieči rany, suší slzy
a pohladí na duši.
Život bez lásky  
je ako vysychajúci prameň,
ktorý nespáli žiaden plameň.
Až keď sa  vlastníkmi
týchto pokladov staneme,
uvedomíme si,
čo v živote
najviac postrádame.