Komparo

Každoročne prebiehajú na školách rôzne formy testovania žiakov. Naša cirkevná škola sa aktívne zapája do podobných testovaní a meraní a tým pre žiakov vytvára možnosti overiť si svoje vedomosti a zručnosti.

Štvrtok 14. novembra prebehlo testovanie Komparo. Testovania sa zúčastnili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Deviataci si overili svoje znalosti z matematiky a slovenského jazyka, ôsmaci mali k týmto dvom predmetom pridané ešte otázky z biológie a geografie.

Zapojením sa do tohto testovania sa žiaci zároveň pripravujú na povinné testovanie, ktoré sa uskutočňuje v deviatom ročníku.